Doporučená, 2019

Redakce Choice

Psychoneuroimmunology: smát se a být v pořádku
Jak udělat kefir zdravější pomocí zvuku
Ukazatele v mikrobiomu kojenců poukazují na budoucí alergie a astma

'Huntingtonův gen' hraje důležitou roli v normální dlouhodobé paměti

V roce 1993 vědci zjistili, že mutace v genu zvaném huntingtin se podílejí na vývoji Huntingtonovy choroby, ale od té doby bylo málo známo, jak se tento gen podílí na normální mozkové aktivitě. Nyní vědci zjistili, že hraje důležitou roli v dlouhodobé paměti.


V dlouhodobé paměti hraje důležitou roli gen zvaný huntingtin, který se podílí na Huntingtonově nemoci.

Huntingtonova choroba je degenerativní mozková porucha, která způsobuje, že ti, kteří jsou s ní způsobeni, ztratí schopnost chodit, mluvit, myslet a rozumovat. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je v západních zemích postiženo asi 5-7 lidí na 100 000 obyvatel.

S žádnou aktuální lék k dispozici, ti s onemocněním nakonec stanou zcela závislí na ostatní pro každodenní fungování.

K dalšímu zkoumání úlohy, kterou hraje gen huntingtin v normálním vývoji paměti, výzkumníci z kampusu Florida Scripps Research Institute (TSRI) a Columbia University v New Yorku, NY, používali v genetických studiích široce používaný zvířecí model - mořský šnek Aplysia.

Publikováno v časopise PLOS ONEstudie využila ekvivalent lidského proteinu huntingtinu v Aplysii a zjistila, že - podobně jako jeho lidská paralela - je široce exprimována v neuronech celým centrálním nervovým systémem.

Sathyanarayanan V. Puthanveettil, odborný asistent na TSRI a hlavní autor studie, říká:

"Zjistili jsme, že hladina exprese huntingtinu je nezbytná pro to, co je známo jako dlouhodobá synaptická plasticita - schopnost synapsí růst a měnit se - což je rozhodující pro tvorbu dlouhodobé paměti."

„Zjištění by mohla mít dopad na budoucí léčbu Huntingtonu“

V rámci své studie vědci použili buněčné modely ke studiu synapse smyslovo-motorického neuronu mořského hlemýžďku, což je obranný pohyb, který nastane, když je zvíře narušeno.

Rychlá fakta o Huntingtonově nemoci
  • Lidé s touto nemocí mohou být snadno depresivní a trpí nedostatkem koncentrace a soustředění
  • Onemocnění začíná ve věku 30-45 let a každý, kdo má gen pro toto onemocnění, ho nakonec vyvine
  • Pokud jeden z rodičů nese vadný Huntingtonův gen, jeho potomci mají 50/50 šanci zdědit ho.

Výsledky studie ukazují, že exprese huntingtinových messengerových RNA - používaných k tvorbě proteinů z instrukcí kódovaných v genech - je zvýšena serotoninem - neurotransmiterem, který se uvolňuje, když se hlemýžď ​​učí.

Tým zjistil, že po zastavení produkce proteinu huntingtinu nebyly neurony schopny fungovat normálně.

„Během učení se produkce mRNA huntingtinu zvyšuje jak v pre-, tak v postsynaptických neuronech - to je nový nález,“ říká Puthanveettil. "A pokud blokujete produkci proteinu buď v pre-nebo post-synaptickém neuronu, blokujete tvorbu paměti."

Ačkoli tým poznamenává, že plné funkce proteinu huntingtinu dosud nejsou zcela pochopeny, jejich zjištění by mohla mít dopad na budoucí léčbu Huntingtonem.

Říká se však, že jejich výsledky je varují před terapeutickým přístupem, který zahrnuje úplné odstranění proteinu.

Mluvíme s Lékařské zprávy dnesŘekl Puthanveettil:

"Naše studie odhaluje, že huntingtin má v paměti v mořském hlemýždě Aplysia klíčovou roli. Ve skutečnosti jsou pro dlouhodobou paměť potřebné zvýšené hladiny huntingtinu. Protože mnoho mechanismů paměti je zachováno na molekulární úrovni od hlemýžďů k lidem. Naše studie naznačuje, že musíme být opatrní při terapeutických strategiích pro léčbu Huntingtonovy choroby snížením hladiny proteinu huntingtinu nebo inhibicí jeho funkce.

V roce 2013, Lékařské zprávy dnes o studii zveřejněné v Biologie PLOS který podrobně popsal, jak výzkumníci identifikovali nový terapeutický cíl pro Huntingtonovu chorobu inhibicí určitých enzymů, které regulují genovou transkripci zapojenou do genu huntingtinu.

Populární Kategorie

Top